دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی

شماره درس :

150631008

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

محمد ربیعی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 15:00-16:00 در منسوخ شده**دوشنبه 16:00-17:00 در منسوخ شده**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است