سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

برنامه ریزی تحصیلی و روشهای مطالعه

شماره درس :

150631050

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

منیژه کاوه قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 402-ادبیات طبقه همکف **یکشنبه 16:00-17:00 در 402-ادبیات طبقه همکف **کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است