دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی

شماره درس :

150631008

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است