دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

زبان تخصصی 2

شماره درس :

150631015

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

مسعود رحیمی دومکانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در 407-ادبیات طبقه همکف**دوشنبه 11:00-12:00 در 407-ادبیات طبقه همکف**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است