دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مشاوره اعتیاد

شماره درس :

150631038

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 15:00-16:00 در 717 صدرا**سه شنبه 16:00-17:00 در 717 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است