دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی

شماره درس :

150631008

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 405-ادبیات طبقه همکف**یکشنبه 14:00-15:00 در 405-ادبیات طبقه همکف**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است