دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

زبان تخصصی 2

شماره درس :

150631015

ترم :

نیمسال دوم 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 716 صدرا**دوشنبه 14:00-15:00 در 716 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است