دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مشاوره اعتیاد

شماره درس :

150631038

ترم :

نیمسال دوم 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

چهارشنبه 15:00-16:00 در 405-ادبیات طبقه همکف**چهارشنبه 16:00-17:00 در 405-ادبیات طبقه همکف**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است