دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

زبان تخصصی 2

شماره درس :

150631015

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

جواد عالی پور-->100 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است