یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی

شماره درس :

150631008

ترم :

نیمسال اول 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 504 شهید هادیپور**دوشنبه 14:00-15:00 در 504 شهید هادیپور**دوشنبه 15:00-16:00 در سایت کامپیوتری دانشگاه شهرکرد**دوشنبه 16:00-17:00 در سایت کامپیوتری دانشگاه شهرکرد**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است