سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

روش تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

شماره درس :

150631009

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 416**یکشنبه 11:00-12:00 در 416**سه شنبه 08:00-09:00 در 409- همکف گروه ها**سه شنبه 09:00-10:00 در 409- همکف گروه ها**چهارشنبه 18:00-19:00 در آزمایشگاه روانشناسی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است