سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

نظریه های مشاوره 1(تحلیلی و انسان گرایی)

شماره درس :

150631012

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد ربیعی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 416**یکشنبه 14:00-15:00 در 416**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است