سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

مشاوره تحصیلی

شماره درس :

150631017

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 425**شنبه 16:00-17:00 در 425**سه شنبه 09:00-10:00 در 409- همکف گروه ها**چهارشنبه 18:00-19:00 در 426**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است