سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

روش های تغییر و اصلاح رفتار

شماره درس :

150631020

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد ربیعی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 425**یکشنبه 11:00-12:00 در 425**دوشنبه 11:00-12:00 در 423**دوشنبه 17:00-18:00 در 426**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است