سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

مشاوره بهداشت روانی

شماره درس :

150631032

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در 417**دوشنبه 09:00-10:00 در 417**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است