سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

مسائل نوجوانان و جوانان

شماره درس :

150631033

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 409- همکف گروه ها**سه شنبه 11:00-12:00 در 409- همکف گروه ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است