سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

آسیب شناسی روانی2

شماره درس :

150631034

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 425**شنبه 11:00-12:00 در 425**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است