دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

مشاوره اعتیاد

شماره درس :

150631038

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 416**شنبه 16:00-17:00 در 416**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است