سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

مشاوره سازمانی

شماره درس :

150631039

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 416**شنبه 14:00-15:00 در 416**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است