سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

اختلالات یادگیری

شماره درس :

150631041

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 409- همکف گروه ها**یکشنبه 16:00-17:00 در 409- همکف گروه ها**یکشنبه 18:00-19:00 در آزمایشگاه روانشناسی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است