سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١


نام درس :

آشنایی با روش های جدید درمان

شماره درس :

150631049

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

محمد ربیعی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در 425**یکشنبه 09:00-10:00 در 425**یکشنبه 18:00-19:00 در آزمایشگاه روانشناسی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است