سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


نام درس :

انسان از دیدگاه اسلام

شماره درس :

150631053

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس دکتری**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس دکتری**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است