یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی

شماره درس :

150631008

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه روانشناسی**سه شنبه 15:00-16:00 در سایت کامپیوتری دانشگاه شهرکرد**سه شنبه 16:00-17:00 در سایت کامپیوتری دانشگاه شهرکرد**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است