جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


این رشته در نیمسال اول تحصیلی 90-1389 با گرفتن 45 دانشجو در مقطع کارشناسی راه اندازی گردید. همچنین در نیمسال اول تحصیلی 91-1390 در این مقطع 49 دانشجو موفق به آغاز تحصیل گردیدند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است