جمعه ١٠ تیر ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مهرداد حاجی حسنی استادیار mehrdadhajhasani@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
محمد ربیعی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
رضوان صالحی استادیار   مشاهده صفحه خانگی
ذبیح الله کاوه فارسانی استادیار-KavehFarsani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
منیژه کاوه قهفرخی استادیار03832324401kaveh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است