نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 82

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

ریحانه عمو آقائی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است