یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است