نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال دوم 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

سعداله هوشمند کوچی-->100 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است