نام درس :

بیوشیمی گیاهی

شماره درس :

120131355

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

ریحانه عمو آقائی-->100 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است