نام درس :

روشهای پیشرفته آماری

شماره درس :

120141244

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

شهرام محمدی ده چشمه-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 12**شنبه 14:00-15:00 در 12**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است