یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

مجید شریفی تهرانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در 609 ابن سینا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است