سه شنبه ٥ مهر ١٤٠١


نام درس :

فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره درس :

120131363

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است