یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 6**یکشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**یکشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است