سه شنبه ٥ مهر ١٤٠١


نام درس :

رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

شماره درس :

120141250

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

افشین هنربخش-->100 درصد سعداله هوشمند کوچی-->100 درصد علی سلطانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 11**یکشنبه 14:00-15:00 در 11**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است