نام درس :

اصول زراعت

شماره درس :

120131349

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 3**شنبه 14:00-15:00 در 3**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است