نام درس :

زراعت غلات

شماره درس :

120131356

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

سینا فلاح-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در 2**دوشنبه 11:00-12:00 در 2**دوشنبه 10:00-11:00 در 2**دوشنبه 11:00-12:00 در 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است