نام درس :

زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

شماره درس :

120131367

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 15:00-16:00 در 2**سه شنبه 16:00-17:00 در 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است