نام درس :

زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

شماره درس :

120131368

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رفیعی الحسینی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در 2**سه شنبه 14:00-15:00 در 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است