نام درس :

دامپروری عمومی

شماره درس :

120230001

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمدرضا اکبری-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در 6**دوشنبه 11:00-12:00 در 6**چهارشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه تغذیه دام**چهارشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه تغذیه دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است