سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣


نام درس :

دامپروری عمومی

شماره درس :

120230001

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمدرضا اکبری-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 7**دوشنبه 14:00-15:00 در 7**چهارشنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه تغذیه دام**چهارشنبه 14:00-15:00 در آزمایشگاه تغذیه دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است