نام درس :

دامپروری عمومی

شماره درس :

120230001

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

4

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمدرضا اکبری-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است