دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣


نام درس :

اصول زراعت

شماره درس :

120131349

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 5**چهارشنبه 08:00-09:00 در 8**چهارشنبه 09:00-10:00 در 8**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است