نام درس :

بیوشیمی گیاهی

شماره درس :

120131355

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

ریحانه عمو آقائی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 110 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 110 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است