سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣


نام درس :

زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

شماره درس :

120131367

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در 15**سه شنبه 09:00-10:00 در 15**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است