نام درس :

زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

شماره درس :

120131368

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رفیعی الحسینی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در 2**چهارشنبه 14:00-15:00 در 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است