یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 84

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

نواز خرازیان-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است