یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد محمود رضا تدین-->100 درصد علی تدین-->100 درصد سینا فلاح-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 14:00-15:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 14:00-15:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 14:00-15:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 14:00-15:00 در مزرعه 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است