نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->25 درصد محمود رضا تدین-->25 درصد علی تدین-->25 درصد سینا فلاح-->25 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 08:00-09:00 در مزرعه 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در مزرعه 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است