یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

عملیات زراعی

شماره درس :

120131359

ترم :

نیمسال اول 85

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است