نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

پرتو روشندل-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در هرباریوم**سه شنبه 09:00-10:00 در هرباریوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 5**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است